Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM MẠCH NGỪNG - KHE LÚN

Sika Waterbar V20 : Băng PVC chống thấm đàn hồi
GIÁ: 149.200/mét

Sika Hydrotite CJ :Băng cản nước trương nở
GIÁ: 205.000/mét

Sika SwellStop 25x19 : Băng cản nước trương nở
GIÁ: 143.800/mét