Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM SÀN MÁI - BAN CÔNG

Sikalastic 110 Màng chống thấm Đàn Hồi Cao Che Lấp Vết Nứt
GIÁ: 2.460.000/Thùng 20 Kg

Neomax 820 - Hợp chất chống thấm PU
GIÁ: 2.600.000/Thùng 20 Kg

SIKALASTIC 590 chống thấm gôc PU Acrylic
GIÁ: 2.800.000/Thùng 20 Kg

Sikaproof Membrane - 18Kg: Màng lỏng chống thấm gốc bitum
GIÁ: 1.100.000/Thùng 18 Kg

Shell Flintkote No3 màng chống thấm đàn hồi nhũ tương bitum
GIÁ: 1.200.000/Thùng 18 Kg

Sika RainTite-20Kg : Chống thấm đàn hồi kháng UV dạng sệt gốc Acrylic
GIÁ: 2.230.000/Thùng 20 Kg

Sika RainTite - 4kg : Chống thấm đàn hồi kháng UV dạng sệt gốc Acrylic
GIÁ: 480.000/Thùng 4 Kg