Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM PHỤ GIA BÊ TÔNG

Sikament 2000AT-25L Siêu Hóa Dẻo Tăng Thời Gian Đông Kết Cho Bê Tông
GIÁ: 620.000/Thùng 25 lít

Sikacrete PP1 phụ gia bê tông vùng nước mặn
GIÁ: 330.000/Bao 20 Kg

Sikament 1 R4-25L: Phụ gia bê tông phát triển nhanh cường độ
GIÁ: 680.000/Thùng 25 lít

Sikament R7N - 25L: phụ gia giảm nước, phát triển nhanh cường độ ban đầu.
GIÁ: 490.000/Thùng 25 lít

Sikament NN - 25L: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông, phát triển nhanh cường độ ban đầu
GIÁ: 890.000/Thùng 25 lít

Sikament® NN - 5L: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông
GIÁ: 200.000/Thùng 5 lít

Sikament R7N 5L: Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết
GIÁ: 135.000/Thùng 5 lít

Sikament 1 R4-5L: Phụ gia bê tông phát triển nhanh cường độ
GIÁ: 160.000/Thùng 5 lít