Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM DỤNG CỤ THI CÔNG

Súng bơm keo epoxy 2 thành phần
GIÁ: 900.000/cái

Súng bơm keo SikaFlex
GIÁ: 350.000/cái