Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

SIKA RUGASOL F | CHẤT ỨC CHẾ BỀ MẶT BÊ TÔNG
GIÁ: 720.000/thùng 15 Kg

SikaRefit-2000: Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông
GIÁ: 490.000/Bao 20 Kg

Sika MonoTop-R: Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao
GIÁ: 1.240.000/Bao 25 Kg

Sika Monotop 610: Chất kết dính và bảo vệ cốt thép
GIÁ: 1.240.000/Bao 25 Kg

Separol®- 5L chất tháo dỡ ván khuôn
GIÁ: 250.000/Thùng 5 lít