Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH, CHÀ RON

SIKACERAM 200 HP Keo dán gạch cao cấp
GIÁ: 360.000/Bao 25 Kg

Sika Tile Grout : Keo chà ron chống thấm
GIÁ: 30.000/Bao 1kg

Sika Tilebond GP : Keo dán gạch gốc xi măng
GIÁ: 225.000/Bao 25 Kg