Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM KẾT DÍNH, NEO CẤY THÉP

Sika Anchofix 3001
GIÁ: 560.000/Tuýp 600ml

Sika Latex TH 5L: Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối
GIÁ: 250.000/Thùng 5 lít

SIKADUR 731: keo neo cấy thép, trám vết nứt.
GIÁ: 200.000/Bộ (A+B) 1Kg

Sikadur 752: Nhựa bơm epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp
GIÁ: 350.000/Bộ (A+B) 1Kg

Sika Latex TH-25L : Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối
GIÁ: 1.220.000/Thùng 25 lít

Sikadur 732 : Keo kết nối bê tông cũ và mới
GIÁ: 295.000/Bộ (A+B) 1Kg