Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM NEO CẤY THÉP

SIKA ANCHORFIX S | KEO KHOAN CẤY THÉP 2 THÀNH PHẦN
GIÁ: 300.000/tuýp 300ml

Sika-Anchofix-3001: keo cấy thép chuyên dụng 2 thành phần
GIÁ: 560.000/Tuýp 600ml

SIKADUR 731: keo neo cấy thép, trám vết nứt.
GIÁ: 215.000/Bộ (A+B) 1Kg