Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim

Sika grout 214-11: Vữa rót không co ngót cường độ cao
GIÁ: 305.000/Bao 25 Kg

SikaGrout GP: Vữa rót không co ngót M350
GIÁ: 235.000/Bao 25 Kg