Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM THẨM THẤU

RADCON FORMULA 7 DUNG DỊCH CHỐNG THẤM THẨM THẤU
GIÁ: 650.000/Lít

IndoSeal - Dung dịch chống thấm thẩm thấu
GIÁ: 360.000/Lít

Sikagard 905W : Chất chống thấm thẩm thấu trong suốt
GIÁ: 530.000/Thùng 5 lít