TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Công ty TNHH Thế Giới Việt - Bến Tre
Bể chứa nước thải

tg_viet_1_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 218

Bể chứa nước thải

tg_viet_4_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 208

Bể chứa nước thải

tg_viet_5_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 214

Bể chứa nước thải

tg_viet_7_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 209

Vị trí rò rỉ

tg_viet_2_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 211

Vị trí rò rỉ

tg_viet_3_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 196

Xử lý bơm keo

tg_viet_8_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 184

Xử lý bơm keo

tg_viet_9_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 187

Xử lý bơm keo

tg_viet_10_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 182