TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu
Bể xử lý nước thải

v-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 217

Thấm theo mạch ngừng, cổ ống

v-2_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 218

Bể bị thấm

v-3_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 220

Rò rỉ nước

v-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 213

Bơm keo xủ lý

v-5_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 204

Vị trí cổ ống

v-6_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 206

Vị trí mạch ngừng

v-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 216

Vị trí mạch ngừng

v-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 217

Vị trí mạch ngừng

v-9_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 206

Vị trí mạch ngừng

v-10_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 188