TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu
Bể xử lý nước thải

v-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 254

Thấm theo mạch ngừng, cổ ống

v-2_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 263

Bể bị thấm

v-3_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 261

Rò rỉ nước

v-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 253

Bơm keo xủ lý

v-5_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 245

Vị trí cổ ống

v-6_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 250

Vị trí mạch ngừng

v-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 256

Vị trí mạch ngừng

v-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 259

Vị trí mạch ngừng

v-9_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 244

Vị trí mạch ngừng

v-10_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 229