TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng D&T
Xử lý vết nứt bằng Sikadur 731

v-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 263

Trám vết nứt

v-2_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 258

Quét 2 lớp chống thấm

v-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 265

Gia cường lưới thủy tinh

v-5_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 268

Gia cường lưới thủy tinh

v-5a_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 254

Gia cường lưới thủy tinh lần 2

v-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 236

Chống thấm sàn mái bằng Sikaproof Membrane RD

v-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 270

Chống thấm sêno

v-9_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 283

Hoàn thành

v-10_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 255