TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng D&T
Xử lý vết nứt bằng Sikadur 731

v-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 223

Trám vết nứt

v-2_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 214

Quét 2 lớp chống thấm

v-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 224

Gia cường lưới thủy tinh

v-5_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 233

Gia cường lưới thủy tinh

v-5a_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 215

Gia cường lưới thủy tinh lần 2

v-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 195

Chống thấm sàn mái bằng Sikaproof Membrane RD

v-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 225

Chống thấm sêno

v-9_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 242

Hoàn thành

v-10_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 215