TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy nước Mỏ Cày
Rò rỉ vị trí ống cấp nước

nha-may-nuoc-mo-cay-2_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 343

Rò rỉ vị trí vách bể

nha-may-nuoc-mo-cay-3_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 337

Xử lý bơm keo

nha-may-nuoc-mo-cay-4_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 346

Xử lý bơm keo

nha-may-nuoc-mo-cay-5_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 327

Đã xử lý khô hoàn toàn

nha-may-nuoc-mo-cay-6_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 328

Hoàn thành

nha-may-nuoc-mo-cay-7_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 377