Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
Công ty TNHH XD TMDV Nhà Hoàng Kim
TRANG CHỦ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM SÀN VỆ SINH - BỂ NƯỚC - BỒN HOA

Kova CT11A Sàn 1kg Chất chống thấm cao cấp
GIÁ: 130.000/Hộp 1 Kg

Kova CT11A Sàn 20kg Chất chống thấm cao cấp
GIÁ: 1.750.000/Thùng 20 Kg

SIKA 1F HỢP CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP
GIÁ: 480.000/thùng 6kg

Kova CT11A Sàn 4kg
GIÁ: 430.000/Thùng 4 Kg

SikaTop Seal-107: Chống thấm gốc xi măng 2 thành phần
GIÁ: 830.000/Bộ (A+B) 25kg