TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà gia đình khu đô thị Việt Sinh Ba Tri
Sàn sân thượng hiện hữu

dsc_0041_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 134

Sàn sân thượng hiện hữu

dsc_0042_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 117

Sàn sân thượng hiện hữu bị lão hóa lớp chống thấm

dsc_0044_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 121

Xử lý bề mặt

dsc_0093_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 116

Xử lý bề mặt

dsc_0094_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 118dsc_0095_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 105

Xử lý bề mặt

dsc_0102_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 116

Xử lý bề mặt

dsc_0103_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 111

Xử lý bề mặt

dsc_0104_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 112

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0099_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 113

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0100_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 112

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0108_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 117