TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà gia đình khu đô thị Việt Sinh Ba Tri
Sàn sân thượng hiện hữu

dsc_0041_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 48

Sàn sân thượng hiện hữu

dsc_0042_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 40

Sàn sân thượng hiện hữu bị lão hóa lớp chống thấm

dsc_0044_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 42

Xử lý bề mặt

dsc_0093_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 39

Xử lý bề mặt

dsc_0094_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 41dsc_0095_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 38

Xử lý bề mặt

dsc_0102_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 37

Xử lý bề mặt

dsc_0103_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 39

Xử lý bề mặt

dsc_0104_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 41

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0099_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 40

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0100_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 37

Quét chống thấm Sika Raintite lớp 1

dsc_0108_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 40