TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Trung tâm thương mại Bến Tre- Chợ phường 2
Chống thấm sàn sê nô

h-0_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 439

Xử lý vết nứt bằng Sikadur 731

h-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 338

Xử lý trám vết nứt

h-3_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 329

Xử lý trám vết nứt

h-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 322

Xử lý trám vết nứt

h-6_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 341

Quét chống thấm Sika Raintite

h-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 338

Quét chống thấm lớp 2

h-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 367