TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Trung tâm thương mại Bến Tre- Chợ phường 2
Chống thấm sàn sê nô

h-0_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 649

Xử lý vết nứt bằng Sikadur 731

h-1_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 483

Xử lý trám vết nứt

h-3_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 467

Xử lý trám vết nứt

h-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 457

Xử lý trám vết nứt

h-6_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 482

Quét chống thấm Sika Raintite

h-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 477

Quét chống thấm lớp 2

h-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 496