TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Thủy sản Tiền Giang
Xử lý bơm keo

be-nuoc-kcn-tien-giang-1_t1.jpg

Ngày: 11/09/17
Lượt xem: 260

Bơm keo xử lý rò rỉ

be-nuoc-kcn-tien-giang-2_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 264

Bơm keo xử lý rò rỉ

be-nuoc-kcn-tien-giang-3_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 249

Bơm keo xử lý rò rỉ cổ ống

be-nuoc-kcn-tien-giang-4_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 269

Bơm keo xử lý rò rỉ

be-nuoc-kcn-tien-giang-6_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 255

Bơm keo xử lý rò rỉ

be-nuoc-kcn-tien-giang-7_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 267

Bơm keo xử lý rò rỉ

be-nuoc-kcn-tien-giang-8_t1.jpg

Ngày: 21/10/17
Lượt xem: 259